Haber

MAHKEME AVUKATA YAPILAN SAÇ EKİMİ’NİN KUSURLU BİR İŞLEM OLARAK KABUL EDİLMESİNE; PARA İADE VERMEYE KARAR VERDİ

Yaptığı saç ekim işleminin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia ederek İSTANBUL’daki saç ekim merkezine başvuran avukat Burakhan Meydan, ‘ekimi tekrar yapalım’ teklifiyle karşılandı. Teklifi kabul etmeyip para iadesi talebinin olumsuz karşılanması üzerine Meydan, hukuki yola başvurdu. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda eser sözleşmesi kapsamında saç ekimi yapılmasını kabul etti. Mahkeme, saç ekim merkezinin kusurlu işlem yaptığına karar vererek Burakhan Meydan’ın ödediği 8 bin liranın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi. Kararın emsal teşkil ettiğini belirten Burakhan Meydan, “Mahkeme bilirkişi raporunu dikkate aldı ve mahkeme iş sözleşmesinde diğer mevzuata göre değerlendirme yaptı. Sadece yüzde 10 oranında zararın oluşabileceği söylendi. Ekspertiz raporunda söz konusu dosyamızda bu yüzde 10’luk kaybın yüzde 90’a ulaştığı tespit edildi. Bu nedenle bu hizmetin kusurlu bir hizmet olduğu uzmanlarca tespit edildi” dedi. .

Kocaeli’de yaşayan Avukat Burakhan Meydan, 13 Nisan 2021’de İstanbul’a gelerek, saç ekimi yaptırmak için özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, 8 saat süren saç ekimi sürecinde ense bölgesinden yaklaşık 3.600 greft saç kökü alınarak başın üst kısmına nakledildi. Avukat Meydan, saç ekimi öncesi ve sonrasında klinikte çalışanların talimatlarını aynen uyguladı. Bir ay sonra Burakhan Meydan, işlemin yapıldığı bölgede ekimin iyi gitmediğini düşünerek fotoğraflarını saç ekim merkezine gönderdi. Çalışanlar sabırlı olması gerektiğini ve zamanla saçlarının uzayacağını söyledi. Yaklaşık 10 ay sonra saçlarında bir daha değişiklik olmayan Burakhan Meydan, tekrar saç ekim merkezine başvurdu. Bu kez kan tahlili yapıldı ve Meydan’ın saç ekimi yapılan bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı söylendi.

BAŞARISIZ İŞLEM İÇİN YENİDEN SAÇ EKİMİ TEKLİF EDİLDİ

Burakhan Meydan, saç ekiminin olumsuz olduğunu düşünerek klinik yönetimiyle görüştü. İddiaya göre, görüşme sırasında saç ekim merkezi, ekimin başarısız olabileceğini söyleyerek Meydan’a yeni bir saç ekimi işlemi önerdi. Avukat Burakhan Meydan bu teklifi kabul etmedi ve saç ekimi için ödediği tutarın iadesini istedi. Meydan’ın parasını almak için Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvuru reddedildi. Burakhan Meydan, ret talebine itiraz ederek saç ekim merkezi hakkında Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

SAÇ EKİMİ MERKEZİ OLUMSUZ SONUÇLARI SİGARA İLE BAĞLIYOR

Saç ekim merkezi avukatı aracılığıyla dava dosyasına dilekçe sundu. Dilekçede, davacı Burakhan Meydan’ın saç ekimi onay formunu okuyup imzaladığı, bu forma göre ortaya çıkabilecek yan etkilerin hastaya bildirildiği, sürecin yetkili kişiler tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. . İşlem sonrasında hastaya sigara içilmemesi uyarısında bulunulmasına rağmen yapılan muayenede Meydan’da sigaraya bağlı nekroz komplikasyonunun olduğu, bunun özellikle sigaraya bağlı olarak kalp-damar sorunlarına yol açabilecek bir komplikasyon olduğu belirlendi. Dilekçede, hastanın saç ekiminde istenilen sonuca ulaşamamasının nedeninin kendi hatalı davranışlarından kaynaklandığı ve sonuçtan saç ekim merkezini sorumlu tutamayacağı belirtilerek davanın reddedilmesi talep edildi. kendi hatası nedeniyle meydana geldi.

UZMAN ‘İŞ SÖZLEŞMESİ’ KAPSAMINDA SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Tüketici mahkemesi, dava aşamasında Burakhan Meydan’ın dermatolog tarafından muayene edilerek rapor talep edilmesine karar verdi. Haziran 2023’te mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ekim yapılan bölgede ciddi oranda seyreklik olduğu, istenilen güzel görünüme ulaşılamadığı belirtilirken, saç ekimi ile ilgili ‘yazılı bir bilginin bulunmadığı’ belirtildi. ‘ hasta bilgi onam formunda yer aldığını ve üzerinde tarih bulunmadığını, bu belgenin hastaya bilgi verme anlamına gelmediğini ifade etti. Bilirkişi raporunda, işlemi yapan merkezin, hastanın sigara içmesi nedeniyle işlemin olumsuz sonuçlandığı iddiasına ilişkin, sigaraya bağlı nekrozu kanıtlayacak herhangi bir muayene belgesinin sunulmadığı belirtilirken, ayrıca sigaraya bağlı nekrozun tanımının da bulunmadığı belirtildi. Tıpta ‘sigaraya bağlı nekroz’. Raporda bu durumun ‘karmaşa’ olarak değil ‘İş sözleşmesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

UZMAN, İŞLEMİN KUSURLU ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Saç ekim merkezi bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni rapor talep etti. Ek rapor 2023 yılının Temmuz ayında mahkemeye sunuldu. Ek raporda, ilk rapordaki ilişkiler nedeniyle saç ekiminde istenilen sonuca ulaşılamadığı belirtildi. Eser sözleşmesi kapsamında, eser sahibinin, istediği sonuca ulaşabilmesi için tüm meslek kurallarını yerine getirmesi, somut durumun gerektirdiği tüm önlemleri alması ve meydana gelebilecek aksilikler hakkında bilgi vermesi gerektiği açıklandı. üstlenmiştir. İşin sahibinin beklediği gibi olmaması veya bazı durumlardan dolayı bunlardan bir veya birkaçının mevcut olmaması durumunda ayıplı iş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME SAÇ EKİMİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİN İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi davayı kabul ederek Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin 2022 yılında verdiği kararın iptaline karar verdi. Mahkeme, davalının davacıya verdiği hizmetin kusurlu olduğunu vurgulayarak, kesilen bölgede kıl bulunmadığını belirtti. saç ekimi yapıldı. Mahkeme saç ekim merkezinin; İşlem için ödediği 8 bin lirayı, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Burakhan Meydan’a iade etmeye karar verdi.

“BU HİZMETİN KUSURLU BİR HİZMET OLDUĞU UZMANLAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ”

Saç ekimi mağduru avukat Burakhan Meydan, “2021 yılında İstanbul’da özel bir hastanede saç ekimi işlemi yaptırdım. Ancak saç ekimi süreci bana söz verdikleri gibi gerçekleşmedi. Yani Bana taahhüt edilen belirli bir sözleşmede belirtilen hususlar saç ekimi işleminden sonra bir yıllık süre olacaktır.Zorunluydu.Bir yılın sonunda bana söz verdikleri işlem gerçekleşmediği için kuruma başvurdum. kurum da işlemin olumsuz sonuçlandığını kabul etti. 2022 yılının son aylarında kurum, ‘Bu işlemi tekrarlamak istiyoruz. Ücret iadesi yapamayız ama saç ekim işlemini sizin adınıza yeniden gerçekleştirebiliriz’ diyerek geri döndü. ‘ Cevap verdiler.Ancak iş akdi sahibi olarak bu iadeyi kabul etmedim ve verdiğim ücretin iadesini talep ettim.Ancak bu talebim kurum tarafından kabul edilmedi.Bu nedenle almak istedim. Mahkeme yoluyla hukuki yollara başvurarak zararlarımın tazminini talep ettim.Daha sonra tüketici hakem heyetine başvurduk ve tüketici hakem heyeti aleyhimize karar verdi.Bunun üzerine davaya başvurduk.Avukat olarak saç ekimi işleminin biz tarafından yapıldığını tespit ettik. yapılan bir iş sözleşmesidir. Bu belge, kusur olup olmadığının tespiti için tüketici mahkemesinde bilirkişiye verilir. Uzman fiziki muayene ve gerekli bilimsel incelemeler yaptıktan sonra şu sonuca varmıştır. Sadece 10 adet olduğu söylenmiştir. Saç ekimi işleminde yüzde 90 kayıp elde edilebilmektedir.Ekspertiz raporunda söz konusu belgemizde bu yüzde 10’luk kaybın yüzde 90’a ulaştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu hizmetin kusurlu bir hizmet olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir” dedi.

“SİZE VERİLENLER OLMAZSA LEHİNİZDEKİ KONULAR HAYATA GEÇER”

Meydan, mahkemenin saç ekimini iş sözleşmesi kapsamında değerlendirdiğini belirterek, “Bizim davamızda tespit şu şekilde yapıldı. Bilirkişi raporu mahkeme tarafından dikkate alındı ​​ve mahkeme diğer mevzuata göre değerlendirme yaptı. Mahkeme, iş sözleşmesinin yükleniciye taahhüt ettiği şeyi yerine getirme yükümlülüğü getirdiğini söylüyor.Bu beyan üzerine, herhangi bir iş sözleşmesinin söz verildiği gibi yerine getirilmemesi halinde, kusur kuruma yani eser sahibine devredilir. Estetik operasyonu gerçekleştiren kurum.Sonuç olarak iş sözleşmeleri aklımıza gelebilecek tüm estetik operasyonları kapsayan bir türdür.Ve eğer iş sözleşmelerinde size vaat edildiği gibi gerçekleşmezse “Lehinize olan faktörler ortaya çıkar. oyuna girdi. Bu faktörler sayesinde haklılığınız kanun koyucu ve mahkemeler aracılığıyla kanıtlanır. Mağduriyetiniz mahkeme yoluyla çözümlenir” dedi.

“BU ÖRNEK BİR KARARDIR”

Kararın örnek bir karar olduğunu söyleyen Burakhan Meydan, “Bu örnek bir karardır. Çünkü biz hukukçular olarak belgeyi hazırlarken daha önce verilmiş bir Yargıtay kararı tespit edemedik. Bu nedenle biz de hissettik. Belge üzerinde gereğinden fazla çalışma hissi oluştu ve örnek olduğunu anladık.İlk etapta ödediğimiz miktar 8 bin liraydı.Daha sonra belgenin tamamının kesinleşmesi 2 ila 2 buçuk yıl sürdü. Sonuçta yasal faiz oranımız ve ilan vekâlet ücretimizle birlikte toplam 32 bin liralık bir alacağımız oldu.Bu örnek karardan dolayı, başka bir vatandaşın bu hakkını talep etmesi ve bu artışın artması halinde bunu sağlayan kurumların da devreye gireceğini düşünüyorum. servis kusurlu hizmet vermekten kaçınacaktır.Bu rezervasyon sağlık turizmimize katkı sağlayacak ve hizmet kalitemizi arttıracaktır.Bu nedenle vatandaşlarımızın haklarını alabilmek için hukuki yollara başvurmalarını ve mahkemelerde haklarını aramalarını öneriyoruz. “Yapacağım” dedi.

kadirliajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler